Informacje dla uczestników oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem badania jest wyliczenie i porównanie dostępności oraz wykorzystanie testów POCT służących do diagnozowania i leczenia ostrych infekcji wieku dziecięcego w całej Europie. Testy POCT są testami wykonywanymi w gabinecie lekarskim (lub w gabinecie obok), których wyniki dostępne są w czasie konsultacji.
Badanie jest prowadzone przez European Academy of Paediatrics Research in Ambulatory Settings Network (EAPRASnet) oraz naukowców z London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). EAPRASnet jest siecią badawczą opartą na praktyce medycznej, której misją jest poprawa zdrowia europejskich dzieci i zwiększnie jakości podstawowej opieki pediatrycznej. LSHTM to uniwersytet specjalizujący się w badaniach dotyczących globalnego zdrowia i zdrowia publicznego. Ankieta jest częścią PERFORM, dużego projektu badawczego, którego celem jest opracowanie nowych testów służących do diagnostyki i leczenia dzieci z gorączką.
Zapraszamy lekarzy z całej Europy, którzy regularnie leczą dzieci z ostrymi infekcjami.
Wypełnienie ankiety powinno zająć około 10min.
Pana/ Pani udział pomoże zrozumieć, w jaki sposób lekarze stosują testy POCT u dzieci z infekcjami. Zadamy pytania dotyczące dostępności tych testów; poprosimy Cię o skomentowanie scenariusza klinicznego; zakończymy pytaniami dotyczącymi przyszłych testów diagnostycznych.
Nie ponosi Pan/ Pani żadnego ryzyka biorąc udział w badaniu ankietowym. Celem ankiety nie jest ocena jakości Pana / Pani pracy. Informacje zebrane podczas badania będą anonimizowane i będą traktowane jako poufne. Pana/ Pani odpowiedzi będą scalane z odpowiedziami innych respondentów na potrzeby przedstawienia rarpotów ip otencjalnych publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych. Pana / Pani odpowiedzi mogą również zostać użyte do przyszłych badań. LSHTM będzie przechowywać informacje przekazane przez Pana/ Panią przez 10 lat po zakończeniu badania. Może Pan / Pani wycofać się z badania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
Proszę zaznaczyć pole poniżej, aby potwierdzić, że wyraża Pan/ Pani zgodę na wykorzystanie danych w sposób opisany tutaj oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Jeśli ma Pan/ Pani jakieś pytania dotyczące tej ankiety, prosimy o kontakt: perform2020@lshtm.ac.uk lub info@eaprasnet.org.

Jeśli Pan / Pani nie wyraża zgody, prosimy zamknąć przeglądarkę, aby opuścić ankietę.

CZĘŚĆ A: OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNIKA I MIEJSCA PRACY


Informacje o Uczestniku 


Pola z * są obowiązkowe